western_union

При изпращане на пари е необходимо да дойдете в нашия офис на булевард „Монтевидео“, Бл. 527 , с трите имена на получателя на латиница, както са по документ за самоличност. След заплащане на сумата за превода и съответната такса, ние ще Ви издадем документ, който съдържа десетцифрен контролен номер (MTCN). Този контролен номер Вие трябва да съобщите на получателя. С него и валиден документ за самоличност получателят трябва да посети офис на Western Union и да получи изпратената сума пари.

Получаването на пари става лично след представяне на контролния номер и документ за самоличност. За всички транзакции са в сила законите на Република България.

При изпращане на преводи в левове и евро може да се възползвате от следните услуги:

ЗА МИНУТИ – Парите могат да бъдат изтеглени от получателя за броени минути.

 

*Таксите за изпращане на парични преводи за Сирия, Ливан и Йордания се различават от посочените.

Такси в български лева при нареждане на преводи чрез Western Union на територията на България.

BGN – Български левове 

СУМА ЗА МИНУТИ
0.01 100.00 4
100.01 400.00 6
400.01 500.00 9
500.01 800.00 12
800.01 1000.00 14
1000.01 1500.00 19
1500.01 2000.00 24
2000.01 2500.00 30

EUR – Евро

СУМА ЗА МИНУТИ
0.01 50.00 8
50.01 100.00 10
100.01 250.00 14
250.01 400.00 20
400.01 500.00 31
500.01 600.00 35
600.01 700.00 37
700.01 1000.00 42
1000.01 1200.00 45

Такси за преводи от България за чужбина.

EUR – Евро

Сума Такса
0.00 50.00 8
50.01 100.00 10
100.01 250.00 14
250.01 400.00 20
400.01 500.00 31
500.01 600.00 35
600.01 700.00 37
700.01 1000.00 42
1000.01 1200.00 45

BGN – Български левове

Сума Такса
0.00 100.00 14
100.01 200.00 20
200.01 500.00 27
500.01 800.00 37
800.01 1000.00 56
1000.01 1200.00 69
1200.01 1600.00 74
1600.01 2000.00 83
2000.01 2350.00 89