e-mail: cdt.nenov@abv.bg

тел.: 0878 52 88 60

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – Събота: от 9:00 до 19:00

Неделя: от 10:00 – 17:00

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – Събота: от 9:00 до 18:00

Неделя: от 10:00 – 17:00

Адрес: София 1632, ж.к. Овча Купел, бул. Монтевидео, бл. 527